Co vás čeká po schválení oddlužení?

V současnosti stoupá počet lidí, kteří jsou nucení podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Týká se i vás situace, kdy již nejste schopni platit včas všechny své závazky a přes veškerou vaši snahu reálně hrozí, že se vašeho případu chopí exekutor?

Uvažujete o oddlužení? Neumíte si představit, co máte očekávat?

Oddlužení probíhá jednou ze dvou cest:
1. Oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty, při němž se jednorázově uspokojí pohledávky prodejem vašeho majetku. Výhodou je, že posléze nabytý nový majetek již do oddlužení nespadá, takže o něj nemůžete přijít, stejně tak nepřijdete o své následné příjmy.
2. Oddlužení splátkovým kalendářem, při němž splácíte po dobu pěti let soudem stanovenou sumu. Musí být zaručeno splacení alespoň 30ti% všech závazků, případný zbytek je po skončení lhůty odpuštěn.

Jak to probíhá v praxi?

Je-li návrh soudem schválen, přichází ke slovu insolvenční správce, který vám pravděpodobně nabídne dvě možnosti.
1. Vše bude v jeho kompetenci. Budete zasílat veškeré příjmy na účet, z nějž se vám vrátí takzvaná nezabavitelná složka a zbytek rozdělí insolvenční správce mezi vaše věřitele.
2. Staráte se sám. Peníze chodí stále na váš účet, vy musíte zařídit trvalé příkazy jak na jednotlivé splátky věřitelům, tak i na pravidelnou odměnu insolventnímu správci. Nezabavitelná částka se odečte první a ze zbylých prostředků se procentuálně vypočítají splátky věřitelům. Musíte zavést evidenci a předkládat ji pravidelně ke kontrole insolventnímu správci.

Čemu se nevyhnete

Pro obě varianty je vždy společná povinnosti uspokojit během lhůty 5-ti let alespoň z 30% své věřitele. Vyšší plnění je samozřejmě možné. Vaši situaci monitoruje soud, který pak vydá rozhodnutí, jímž jste osvobozeni od zbylých dluhů. Vaše situace však ještě není zcela růžová. Budete po tři roky sledován a soud může během té doby své rozhodnutí odejmout. To se stane v případě, že se prokáže vaše podvodné jednání nebo zvýhodňování některého z věřitelů. Soud může zcela zrušit oddlužení či vám odejmout výhody vyplývající z osvobození od zbytku dluhů. Vaši věřitelé následně mohou opět vymáhat dluh v původní výši.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *