Investice do pozemků: Jakým způsobem je možné zhodnotit své peníze?

Pozemky mohou být velmi zajímavou a výnosnou dlouhodobou investiční příležitostí. Poptávka po nemovitostech neustává, pozemky jsou stále žádané a jejich cena v průběhu času zůstává relativně stabilní. Jak investovat do pozemků a jaké jsou výhody a rizika této formy investice?

investice pozemky

Proč investovat do pozemků

Pozemek je nemovitostí, která má výhodu v tom, že se v průběhu času, na rozdíl od budov, neopotřebovává. Investice do pozemků proto nabízí možnost dlouhodobého zhodnocení. Pozemky lze využívat pro různé účely – od zemědělství a lesnictví přes průmyslovou výrobu až po výstavbu bytových nebo kancelářských budov.

Jak do pozemku investovat

Investovat do pozemků lze různě. Jednou z možností je koupě pozemku a jeho následné držení jako dlouhodobé investice. Tato forma je vhodná pro trpělivé investory, kteří mají dlouhodobý investiční horizont a jsou ochotni počkat na zhodnocení svého kapitálu. Výhodou je, že investor má kontrolu nad pozemkem a může ho využívat pro své potřeby.

Dalším způsobem je nákup pozemku s cílem jeho dalšího prodeje za vyšší cenu. To je vhodné pro investory, kteří se vyznají na trhu s pozemky a mají schopnosti odhadnout budoucí cenu pozemku. 

Investice do pozemků bývá realizována i prostřednictvím developerských projektů. Investor koupí pozemek a poté spolupracuje s developery na výstavbě nových nemovitostí, které jsou následně prodávány.

Klady a zápory investice do pozemků

Investice do pozemků ve spolupráci s developery může být velmi výnosná, ale zároveň i riziková. Její rizikovost se projeví zejména u projektů, které jsou umístěny v oblastech s vysokou konkurencí a kdy se mohou vyskytnout problémy s prodejem. Výnosná je v situaci, kdy se podaří najít atraktivní nemovitost v oblasti s rostoucí poptávkou.

Při investování do pozemků je důležité brát v úvahu ještě další rizika. Mezi nejvýznamnější patří:

  • riziko ztráty hodnoty nemovitosti,
  • riziko přírodních katastrof,
  • riziko nesouladu s územním plánem obce (například z původně stavebního pozemku se stane orná půda).

Dalším faktorem, který může ovlivnit hodnotu pozemku, je také změna zákonných předpisů a plánování města.

Je proto důležité pečlivě zvážit všechny faktory a dobře prozkoumat trh s pozemky, než se rozhodnete investovat. Výhody a rizika investování do pozemků se mohou lišit v závislosti na konkrétní lokalitě, takže je důležité provést důkladnou analýzu. Na úvod se podívejte například na stránku GeoPas.