Zbavte se finanční odpovědnosti za své přešlapy

Pojištění odpovědnosti

Člověk by měl být v dnešní době připravený skutečně na všechno. Stejně jako vlastnictví automobilu jde ruku v ruce s povinným ručením, se to má i s ostatními aspekty běžného života. Domácnost přímo vyžaduje pojištění majetku, při sjednávání společné hypotéky na pořízení domu je zas potřeba myslet na životní pojištění. No a co dělat s ostatními problémy, které jdou v občanském životě naprosto běžné? S těmi pomůže pojištění odpovědnosti, jemuž se v tomto článku budeme blíže věnovat.

Co se vlastně skrývá pod pojmem „pojištění odpovědnosti“

Pokud jste o výše zmíněném termínu ještě nikdy neslyšeli, možná vám bude o něco bližší spíše slovní spojení „pojištění na blbost“, jak mu říkají i mnozí odborníci v tomto oboru. To ve své podstatě dokonale vystihuje pravý smysl tohoto finančního produktu. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná. Uveďme konkrétní příklad. Při návštěvě obchodu omylem rozbijete lahev velmi drahého alkoholu a prodávající bude chtít škodu pochopitelně nahradit. Díky preventivní ochraně se o úhradu celé částky postará pojišťovna.

Zásadní roli hraje samozřejmě výše pojistné částky a s ní spojená suma, kterou budete v pravidelných intervalech odvádět vámi zvolené pojišťovně. Všeobecně platí, že čím vyšší pojistné, tím vyšší je i pojistná částka, která vám může být v případě nehody vyplacena.

Celosvětová platnost a ochrana pro celou rodinu

Při hledání vhodného pojištění odpovědnosti se musíte zaměřit hned na několik zásadních parametrů. Kupříkladu ERGO pojišťovna v rámci jednoho balíčku poskytuje krytí pro všechny členy jedné domácnosti, takže nezáleží na tom, jestli škodu druhé osobě způsobíte vy, nebo vaše dítě. Pojištění dále platí i za hranicemi naší země, dokonce si s ním vystačíte na území každého státu.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *