Proč investovat do podílových fondů?

Snad každý z nás by chtěl být dostatečně finančně zajištěn. Právě proto často hledáme způsob, jak své finanční prostředky nejen ochránit, ale zejména ještě výhodně rozmnožit. Stojíte-li i vy před podobnou otázkou a hledáte způsob, jak bezpečně a výhodně zhodnotit svůj kapitál, zkuste se zamyslet i nad možností investice do podílových fondů.

Podílové fondy jsou v současnosti ve vyspělých zemích jedním z nejoblíbenějších finančních produktů vůbec. Zatímco dříve bylo pro občana – laika poměrně obtížné vyznat se v pravidlech pro investování a vůbec dostat se do tajů investičního trhu, nyní je tomu přesně naopak. Investice vlastních soukromých úspor je při dodržení základních pravidel pro bezpečné a výhodné investování velice jednoduchá. Právě jednoduchost a přístupnost investování široké veřejnosti stojí v pozadí masivního rozmachu a značného úspěchu podílových fondů v celém světě.

Horká novinka?

Podílové fondy přitom ani zdaleka nejsou na finančním trhu nováčkem. První podílové fondy, tehdy pod názvem investiční společnosti, vznikaly již v poslední třetině 18. století na území dnešního Nizozemí, odkud se posléze rozšířily do Anglie. Anglosaské země daly v druhé polovině 19. století tomuto finančnímu produktu podobu, v jaké ho známe dodnes. Nyní je ovšem působnost fondů značně širší a nabízí se možnost investovat v podstatě do všech ekonomických sfér činnosti člověka.

Proč je to tak výhodné?

1. Podílové fondy se dělí podle typu aktiv, k nimž se obracejí jejich investice. Rozhodování investora je pak o mnoho snazší. Můžete najít fondy specializující se na konkrétní regionální oblast, jiné disponují určitým způsobem investování a v dalších investujete do konkrétní ekonomické sféry.
2. Podílové fondy jsou schopny pružně se přizpůsobit vašim potřebám s ohledem na vaše portfolio. Ze široké nabídky si pak volíte podle svých preferencí, ať už se to týká investiční strategie, míry výnosů či akceptovatelných rizik. Fondy se liší i způsobem výplaty dividend nebo mírou zdanění výnosů.
3. Sympatická je i možnost pružně snížit a rozložit případné riziko investice, protože do svého portfolia nakupují fondy množství rozdílných cenných papírů.
4. Zásadou je garance dohledu jak ČNB, tak i dalšími dozorujícími orgány. Investor může stav svých investic pravidelně kontrolovat a konzultovat s finančními poradci.
5. Zpravidla mají krátkou dobu likvidity – to znamená, že máte ke svým penězům rychlý přístup.
6. Na rozdíl od soukromého investování vám péči o rozmnožování a bezpečnost vašeho kapitálu zajišťuje v podílovém fondu vždy vysoce kvalifikovaný odborník, čímž se v podstatě vylučuje možnost finanční ztráty vzniklé z pochybení v důsledku neznalosti oboru. Tím se podílový fond stává optimálním finančním produktem pro všechny, kteří mají zájem vysoce zhodnotit svůj kapitál, nechtějí ale, nebo nemohou věnovat se investování na kapitálových trzích osobně.


Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *